Skip to main content
banner-intro
banner-intro

AVG Privacyverklaring

 Privacyverklaring Gildekwartier

Gildekwartier, statutair gevestigd aan de Chirurgijnsgilde 40, 3813 GZ te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 


Contactgegevens:

Secretaiaat Gildekwartier
Chirurgijnsgilde 42,
3813 GZ Amersfoort

telefoon: 06 12345678

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.gildekwartier.net

 

Dhr. Seger Zegers is de Functionaris Gegevensbescherming van Gildekwartier. Hij is telefonisch bereikbaar of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gildekwartier is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 123456789.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Gildekwartier verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Sekse (i.v.m. juiste aanhef)
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Omdat we echter de leeftijd van de bezoekers van deze website niet kunnen controleren, raden we ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun minderjarige kinderen, teneinde te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen deze informatie vervolgens verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Gildekwartier verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening naar behoren te kunnen uitvoeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Gildekwartier neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, puur op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gildekwartier) aan te pas komt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Gildekwartier bewaart uw persoonsgegevens - personalia, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, bankgegevens - niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, zoals het voeren van een deugdelijke administratie. Als bewaartermijn hanteren wij de duur van de klant-leverancierrelatie, met een minimum van de fiscaal verplichte bewaartermijn voor administratieve gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Gildekwartier verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden, indien uitvoering van onze overeenkomst met u dit noodzakelijk maakt of indien de wet ons daartoe verplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Gildekwartier gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor het technisch goed fuctioneren van deze website en bevorderen bovendien het gebruiksgemak van onze websitebezoekers. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen uw eventuele voorkeurinstellingen onthouden. Ook stellen cookies ons in staat onze website te optimaliseren. U kunt zich te allen tijde afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (doen) corrigeren of te (doen) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gildekwartier en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw in onze administratie opgenomen persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan uzelf of aan een door u aan te wijzen persoon of organisatie.

U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of overdraging van uw persoonsgegevens of het verzoek tot intrekking van uw toestemming voor, dan wel uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.

Indienen klacht bij toezichthouder
Gildekwartier wijst u op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Gildekwartier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u niettemin de indruk hebben dat uw gegevens niet goed of onvoldoende zijn beveiligd, of aanwijzingen hebben die (zouden kunnen) duiden op misbruik, neem dan telefonisch contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..